Denmark | Select other Country

Gratis levering

Tilmelding kan ske via denne side.
Pladserne er stærkt begrænsede, så hurtig tilmelding anbefales.

Det er muligt at tilmelde sig nye hold med start i september 2019 eller februar 2020.

Spørgsmål kan rettes til kursuskoordinator Tove Lykkegaard på tlf. 75 85 74 00 eller email: tlykkegaard@pharmanord.com.

Ret til ændringer forbeholdes.