Denmark | Select other Country

Gratis levering

Hold 8

Tilmelding til hold 8 kan ske via denne side.
Pladserne er stærkt begrænsede, så hurtig tilmelding anbefales.

Spørgsmål kan rettes til kursuskoordinator Tove Lykkegaard på tlf. 75 85 74 00 eller email: tlykkegaard@pharmanord.com.

Ret til ændringer forbeholdes.


Hold 8 - start januar 2021


Lørdag - søndag   den 30.-31. januar 2021
     
Søndag - mandag   den 7.-8. marts 2021
     
Lørdag - søndag   den 10.-11. april 2021
     
Lørdag - søndag   den 29.-30. maj 2021
     
Lørdag - søndag   den 28.-29. august 2021