Denmark | Select other Country

Gratis levering

Hold 9

Tilmelding til hold 9 kan ske via denne side.
Pladserne er stærkt begrænsede, så hurtig tilmelding anbefales.

Spørgsmål kan rettes til kursuskoordinator Tove Lykkegaard på tlf. 75 85 74 00 eller email: tlykkegaard@pharmanord.com.

Ret til ændringer forbeholdes.


Hold 9 - start september 2021


Lørdag - søndag   den 18.-19. september 2021
     
Søndag - mandag   den 3.-4. oktober 2021
     
Lørdag - søndag   den 20.-21. november 2021
     
Lørdag - søndag   den 22.-23. januar 2022
     
Lørdag - søndag   den 26.-27. marts 2022