Denmark | Select other Country

Gratis levering

Hold 11

Tilmelding til hold 11 kan ske via denne side.
Pladserne er stærkt begrænsede, så hurtig tilmelding anbefales.

Spørgsmål kan rettes til kursuskoordinator Tove Lykkegaard på tlf. 75 85 74 00 eller email: tlykkegaard@pharmanord.com.

Ret til ændringer forbeholdes.


Hold 11 - start september 2022


Lørdag - søndag   den 3.-4. september 2022
     
Søndag - mandag   den 9.-10. oktober 2022
     
Lørdag - søndag   den 19.-20. november 2022
     
Lørdag - søndag   den 21.-22. januar 2023
     
Lørdag - søndag   den 25.-26. marts 2023