Denmark | Select other Country

Gratis levering

Hold 12

Tilmelding til hold 12 kan ske via denne side.
Pladserne er stærkt begrænsede, så hurtig tilmelding anbefales.

Spørgsmål kan rettes til kursuskoordinator Tove Lykkegaard på tlf. 75 85 74 00 eller email: tlykkegaard@pharmanord.com.

Ret til ændringer forbeholdes.


Hold 12 - start januar 2023


Lørdag - søndag   den 28.-29. januar 2023
     
Søndag - mandag   den 26.-27. februar 2023
     
Lørdag - søndag   den 22.-23. april 2023
     
Lørdag - søndag   den 10.-11. juni 2023
     
Lørdag - søndag   den 26.-27. august 2023