Denmark | Select other Country

Gratis levering

Forskningsdatabasen - Pharma Nords fundament

Pharma Nords forskningsafdeling er altid på forkant med den nyeste ernæringsviden fra ind- og udland. Videnskabelige undersøgelser og artikler bliver omhyggeligt registreret og katalogiseret i branchens største forskningsdatabase, som til dato rummer flere end 10.000 videnskabelige studier. En række af disse undersøgelser er udført med Pharma Nords egne præparater. Forskningsdatabasen bliver løbende opdateret i takt med, at nye undersøgelser med relevans for Pharma Nords præparater bliver offentliggjort. Forskningsafdelingens bibliotek er et nøgleværktøj i forbindelse med udvikling af nye præparater samt forbedring af eksisterende præparater.

Forskningsdatabasen

Pharma Nord Archive

300 publicerede forsøg med Pharma Nords produkter

Udover de mange videnskabelige artikler og undersøgelser, som Pharma Nord bruger som grundlag for udvikling af nye produkter, samt forbedring eller opdatering af eksisterende produkter, har virksomheden flere end 300 publicerede studier udført med egne præparater. Denne forskning er grundpillen i hele den dokumentation, som er så vigtig for eksistensen af Pharma Nords præparater. Mængden af undersøgelser udvides løbende.
 

Den videnskabelige udvikling

Som led i forskningsarbejdet har Pharma Nord igennem årene opbygget et omfattende, internationalt netværk af forskere indenfor områder som kardiologi, onkologi, odontologi, kirurgi, fødevareteknologi og mange flere. Samarbejdet og den løbende dialog med forskerne er et uhyre vigtigt værktøj til udvikling af vore præparater.
 

Pharma Nord og hjerteforskning

Pharma Nord støtter aktivt videnskabens bestræbelser på at finde nye behandlingsmuligheder, navnlig med henblik på at øge livskvaliteten hos mennesker, som på grund af alder eller sygdom, kan få gavn af lægemidlet Myoqinon / Bio-Qinon til forebyggelse og behandling af coenzym Q10-mangel. Blandt andet indgik Pharma Nords præparater i det svenske KiSel-10-forsøg med tilskud af Q10 og selen til raske ældre samt i Q-Symbio, et stort, multinationalt forsøg med Q10 som begge blev afsluttet med overordentligt gode resultater.
 

Precise Pharma Nord og cancerforskning

Laurbæromkranset jordklode Kampen mod cancer er en af lægevidenskabens største udfordringer. Pharma Nord deltager aktivt i den internationale forskning indenfor forebyggelse og behandling af cancer. Et af de største og mest ambitiøse, planlagte europæiske forskningsprojekter på dette område til dato er den internationale PRECISE-undersøgelse. Pharma Nord leverede både præparater og placebo-tabletter til PRECISE-pilotundersøgelsen. PRECISE-undersøgelsen der skulle omfatte 35-40.000 forsøgspersoner fra Danmark, Sverige og England, er dog endnu ikke finansieret.

Pharma Nord har også leveret præparater til et stort multicenter-forsøg af blærekræft med patienter fra centre i Belgien, Frankrig og England.
 

Referenceprodukter

Pharma Nords Q10-præparat Myoqinon er på grund af sin gode og dokumenterede optagelighed et referenceprodukt for den Internationale Coenzyme Q10 Association, og produktet er testet i flere end 90 undersøgelser. Denne forskning er medvirkende til, at præparatet kan dokumentere en høj biotilgængelighed, og med mere end 20 år på markedet er der ligeledes gode data på sikkerheden ved anvendelsen af produktet.
 

The International Coenzyme Q10 Association konferencer og symposier

Indenfor visse områder er mængden af ny forskning så hastigt voksende, at man med jævne mellemrum afholder symposier, hvor forskere fra hele verden mødes for at præsentere de nyeste landvindinger. Pharma Nord er ofte medarrangør eller vært ved sådanne symposier, der blandt andet har været arrangeret indenfor forskningsområder som coenzym Q10, Glukosamin, CLA og selen.
 

Forbrugernes egne erfaringer

De erfaringer, som forbrugerne gør sig, har en uvurderlig betydning for eksisterende og nye præparater. Selvom disse erfaringer ikke kan klassificeres som "videnskabelig dokumentation", giver de et fingerpeg om, hvilke effekter præparaterne har, og om de generelt er sikre at anvende både på kort og lang sigt. Derfor anser Pharma Nord alle erfaringer og tilbagemeldinger fra forbrugere som yderst værdifulde, og opfordrer aktivt brugere af virksomhedens produkter til at kontakte Pharma Nord og fortælle om deres oplevelser. 

Pharma Nord laboratoriet i Vojens

Pharma Nord kvalitetssikring

Produktanalyse og udvikling

En kunstig mave

Pharma Nord's fabrik i vojens