Denmark | Select other Country

Gratis levering

Kosttilskud af højeste kvalitet

Ansat kontrollerer kapslerne manuelt

Alle Pharma Nords produktionsfaciliteter og faste procedurer opfylder kravene til både GMP (lægemidler) og HACCP (kosttilskud). Det skyldes, at det er de samme produktions-medarbejdere, der fremstiller både lægemidler og kosttilskud. Derfor er de alle uddannet til altid at følge de samme procedurer, med de krav til kvalitet, hygiejne og dokumentation som hører til, ligegyldigt hvilket produkt de er i gang med at fremstille. På den måde undgår medarbejderne at skulle tage stilling til, hvilken standard der skal bruges fra produktion til produktion, men kan blot benytte den eneste standard de kender -nemlig den højeste.

Råvarelager

RåvarelagerPå råvarelageret modtager vi alle de dele, der skal bruges til at lave de færdige produkter: emballage, hjælpestoffer samt aktive indholdsstoffer til tablet- og kapselproduktion.


Indkøb

Pharma Nord anvender kun råvarer fra leverandører, der er i stand til at honorere vores høje krav til kvalitet. Hver eneste råvare har en specifikation, der nøje skal overholdes. Det gælder ikke kun aktive stoffer, men også fyldstoffer og emballage. Pharma Nords kvalitetssikringschef inspicerer personligt produktionsfaciliteterne hos alle leverandører, der leverer aktive råvarer af lægemiddelstandard.

Mærkater med batchnumre

 

Fuld sporbarhed

Alle råvarer registreres og forsynes med unikke batchnumre, så de kan følges gennem hele produktionsprocessen.

 

Karantæne

Alle råvarer og emballagedele kommer direkte i karantæne ved modtagelsen. Det sker for at sikre, at kun varer der lever op til den fastsatte specifikation bliver brugt. Først når de er kontrolleret og frigivet, kan de bruges i produktionen. Hvis varen ikke lever op til specifikationerne, bliver den sendt retur eller destrueret.

Laboratorium

Her i Pharma Nords laboratorium udføres mange af de analyser, der skal finde sted i forbindelse med produktionen af kosttilskud og lægemidler. Selv om vi har stor tiltro til vore mangeårige råvareleverandører, så foretager vi altid vores egen analyse af de råvarer, vi får tilsendt. Desuden bliver der løbende udtaget prøver undervejs i produktions-processen, som bliver undersøgt, ligesom de færdige produkter også bliver analyseret. Visse analyser, som kræver særligt specialiseret udstyr, udføres af akkrediterede eksterne laboratorier.

 

Strenge krav

Såvel kosttilskud som lægemidler bliver undersøgt ud fra en nøje fastlagt plan. Blandt andet testes om kapsler og tabletter opløses inden for et fastsat tidsinterval, så de aktive stoffer kan frigøres og optages i kroppen. Derudover kontrolleres at størrelse og vægt overholder kravene i specifikationen. Alle færdigproducerede kosttilskud skal som minimum kontrolanalyseres ved stikprøve én gang årligt, mens hver enkelt produktion (batch) af lægemidler skal kontrolanalyseres for at dokumentere at kravene i specifikationen er opfyldt.


Særlige klimaskabeHoldbarhedstest

Alle lægemidler og udvalgte kosttilskud gennemgår en holdbarhedstest, som skal sikre at de aktive stoffer stadig har den rette styrke ved produktets udløbstid. Denne test udføres i særlige klimaskabe med fastsat temperatur og luftfugtighed. På denne måde kan vi dokumentere, at vores produkter holder kvaliteten stabilt i hele holdbarhedsperioden.


 

Kvalitets og registreringsafdeling

Kvalitetsafdelingen er ansvarlig for kvalitetssikring og kvalitetskontrol. Det er et krav at lederen af kvalitetsafdelingen er uafhængig af produktionen.
 

Godkendelser

Pharma Nord er godkendt til at måtte fremstille både lægemidler og fødevarer. I produktionen anvender vi altid de skrappeste krav for henholdsvis lægemiddel-produktion (GMP) og fødevareproduktion (HACCP).

GMP og HACCP-ikoner

GMP er en forkortelse for Good Manufacturing Practice. GMP består af en række protokoller som udgør grundlaget for kvalitetssikring inden for produktion af lægemidler og produktion af aktive farmaceutiske indholdsstoffer. Al personale i Pharma Nords produktionsfacilitet, også lagerpersonalet, er udlært i GMP-reglerne, som bl.a. indebærer selvinspektion og ekstern inspektion. Ud over GMP anvender Pharma Nord samtidig HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), et system, der bygger på risikoanalyse og kritiske kontrolpunkter ved produktion af fødevarer.


Intern kontrol

Kvalitetsafdelingen er blandt andet ansvarlig for at gennemføre kontrol af råvarer, mellemprodukter, emballagedele og færdigvarer. I forbindelse med disse kontroller foretager kvalitetsafdelingen en vurdering af batchdokumentation, resultater af proceskontrol og analyseresultater i forhold til fastsatte specifikationer. Hvis specifikationerne er overholdt, frigives varen ellers kasseres den. Kvalitetsafdelingen opbevarer referenceprøver af hvert enkelt batch af råvarer og færdigvarer i minimum 6 år, til brug for evt. kontrolanalyse fra myndigheder eller til brug ved reklamationsbehandling. Afdelingen har også ansvaret for at der i alle afdelinger bliver udført regelmæssige selvinspektioner for at kontrollere at GMP- og HACCP-reglerne overholdes samt for at foreslå nødvendige ændringer, så kvalitetssikringssystemerne altid er opdateret.


Ekstern kontrol

Ud over Pharma Nords egen selvinspektion får vi også jævnligt besøg af repræsentanter fra både Lægemiddelstyrelsen og Fødevaremyndighederne, som gennemgår dokumentationen og inspicerer faciliteter og procedurer. Desuden kommer flere af vores større kunder også ofte på besøg.
 

Stabel dokumenter

Registreringsafdelingen

Der er mange regler at holde styr på, når man fremstiller lægemidler og kosttilskud. Især når disse produkter skal sælges i flere forskellige lande. Den opgave løses fra Pharma Nords registreringsafdeling.


Samme produkt - forskellige regler

Registreringsafdelingen er ansvarlig for, at Pharma Nords produkter er registrerede eller anmeldt og dermed lovligt kan markedsføres i de forskellige lande. Det er et omfattende arbejde at holde styr på de enkelte landes regler for hvilke produkter, der er lægemidler og hvilke der er kosttilskud, samt hvilke mængder af aktive stoffer, der er tilladt i de enkelte lande. Samme produkt kan ofte markedsføres som lægemiddel i et land og som kosttilskud i et andet.

Produktionsområde

Dette er hjertet af Pharma Nords fabrik i Vojens. Det er her alle de forskellige råvarer omdannes til tabletter og kapsler under nøje kontrollerede forhold. For at sikre fuld sporbarhed tildeles hver enkelt produktion et entydigt batchnummer.

 

 

Hygiejne

For at komme ind i produktionsafdelingen skal man først gennem et sluserum, hvor man påfører sig kittel, hårnet, rent fodtøj og gennemfører en omhyggelig håndvask.
I hele produktionsafdelingen er der et mindre overtryk, så forurenende stoffer udefra ikke slipper ind.
Produktionsmedarbejderne skal altid bruge handsker, når de udfører arbejdsprocesser, hvor der kan være produktkontakt, eksempelvis ved afvejninger og prøveudtagning.

 

 

Tabletproduktion

Det første rum er et tabletblanderum. Her mikses de enkelte indholdsstoffer ud fra en lang række standardprocedurer, der nøje kontrolleres hele vejen igennem processen
Det færdig-blandede pulver hældes i en transportabel container, som kan flyttes over til en anden maskine, hvor pulveret presses til tabletter eller fyldes i hårde kapsler.
Herefter overtrækkes tabletterne med et beskyttende lag, der gør dem mere holdbare og lettere at synke. Nogle tabletter skal desuden have en farve, enten for at beskytte de aktive stoffer eller for at gøre tabletterne lette at genkende.


Kapsler stables på bakker til tørringKapselproduktion

Produktionsafdelingen fremstiller også en række forskellige kapsler. Pharma Nords specialitet er fremstilling af bløde gelatinekapsler i forskellige udgaver. De aktive ingredienser blandes i en olieopløsning, som indkapsles i en skal af blød gelatine.
Undervejs måles der omhyggeligt om mængden af indhold er korrekt, og om gelatine-laget har den rigtige tykkelse. Begge dele dokumenteres med fastsatte tidsintervaller under produktionen og efterkontrolleres med stikprøver fra de færdige kapsler i Pharma Nords eget laboratorium.
Efter at kapslerne er blevet samlet, kører de gennem en række kamre, der virker som tørretumblere. Herefter opsamles de i store plastikbakker og lægges yderligere til tørre i 1-2 dage. De tørrede kapsler sorteres så, og kapsler med en forkert form eller størrelse kasseres. Nu er resten af kapslerne klar til at blive pakket i plastposer, der sættes i karantæne til kvalitetskontrollen er gennemført.


Tre blisterpakninger med tabletter og et kontrolskemaKontrol

Undervejs i produktionsforløbet er der en række kontrol-punkter, hvor man sikrer sig, at alt er som det skal være. Efter hver enkelt produktion er afsluttet, bliver kapslerne eller tabletterne nøje kontrolleret for vægt, indhold, opløsningstid m.m.
Samtidig bliver kontrolpapirerne for produktionen gennemgået for at sikre, at alle procedurer er blevet overholdt. I løbet af en produktion af et præparat skal der udfyldes op til 32 forskellige kontrolpapirer.


Rengøring

Efter hver eneste produktions-runde rengøres maskinerne, så ethvert spor af det tidligere produkt er væk, før en ny produktion sættes i gang. Derfor går der meget tid med rengøring. Rengøringsprocessen er så grundig, at det kan tage mellem 6 og 24 timer at gøre en enkelt maskine klar til en ny produktion.
Rengøringsprocedurer i produktionsområdet er validerede dvs. deres effektivitet er eftervist, så produkter ikke forurenes. Rengøring kontrolleres og dokumenteres på checklister.

Hygiejnisk indpakning

Blisterpakninger sikrer god hygiejne og holdbarhed

 

En stabel blisterpakningerDer er faktisk en grund til, at Pharma Nords produkter er pakket ind i blisterpakninger og ikke blot hældt på glas eller i dåse. Vi vil gerne beskytte vores produkter så godt som muligt.

Ligeså snart du bryder forseglingen til et glas med vitaminer, begynder pillerne at miste styrke. Studier har vist, at hvis du opbevarer glasset i et fugtigt miljø – køkken eller badeværelse f.eks. –  så kan næringsværdien af vandopløselige vitaminer henfalde drastisk og i værste fald endda helt forsvinde på bare en uge.

Og så er blisterpakningen den mest hygiejniske. Når du skal fiske piller og kapsler op af et glas eller en bøtte, kommer du let til at stikke fingrene derned eller hælde for mange op i hånden. Især gelatinekapsler har en tendens til at klæbe sammen i en bøtte, hvorfor du er nødt til at skille dem ad med fingrene. Derved har du lynhurtigt fået spredt bakterier i beholderen med kosttilskud.

Mange har beholderen stående i flere måneder – og måske er der flere i familien, der stikker fingrene derned? I hvert fald dannes der rigtig god grobund for, at bakterierne kan formere sig.

Med blisterpakningen beskytter vi bedst de tilskud, som du har betalt for – også når du er gået i gang med at spise af dem.

Få syn for sagen. Se vores video om blisterpakninger. Den varer to et halvt minut.
Klik her!

Pakkeri og lager

Transportbånd med gule tabletterNår de forskellige produkter er frigivet af kvalitetsafdelingen kan de pakkes. Efter endt produktion opbevares de færdige tabletter og kapsler i store beholdere på lageret, indtil de skal bruges. Fra disse beholdere udtages en passende mængde kapsler, hver gang en ny omgang produkter skal pakkes i æsker og sendes af sted til forhandlere i de mange forskellige lande, hvor Pharma Nords produkter sælges.


En pakke Q10 som kosttilskud og en pakke Q10 som lægemiddelKosttilskud eller lægemiddel

En enkelt produktion ender på denne måde med at være delt op i mange mindre dele, for eksempel fordi produktet findes i flere forskellige lande eller forskellige æske-størrelser. Og for nogle produkter kan der være forskel på reglerne fra land til land, så to identiske tabletter er henholdsvis et kosttilskud eller et lægemiddel, afhængigt af hvilket land de sælges i.

Derfor produceres disse produkter altid efter den højeste standard. Et produkt, der er produceret som et lægemiddel kan nemlig godt sælges som et kosttilskud, men aldrig omvendt.

 

Lager

Når de færdige produkter er pakket i æsker og frigivet af kvalitetsafdelingen sendes de med lastbil af sted til distributører og forhandlere over hele verden. Du finder Pharma Nords kosttilskud og lægemidler på hylderne i over 45 forskellige lande.
Pharma Nords produkter forhandles først og fremmest i butikker, hvor kunderne kan være sikre på at få rådgivning af faguddannet personale. På den måde sikres det, at man har de bedst mulige forudsætninger for at træffe de rigtige valg om hvilke kosttilskud, der passer til den enkelte.
Kombinationen af dokumenterede produkter og salg igennem butikker og apoteker hvor faglært personale kan give kunderne god rådgivning har sikret Pharma Nord betydelig succes og anerkendelse verden over.
I løbet af årene har Pharma Nord modtaget en lang række hæderspriser fra branche- og forhandler- organisationer på de forskellige markeder.

Dansk produceret

Al produktion af Pharma Nords produkter foregår i Vojens i det sydlige Jylland. Så når vi siger Dansk Produceret, så mener vi det. Her er ikke tale om, at vi modtager færdige kapsler og tabletter fra leverandører i andre lande, og blot pakker dem i æsker. Samtlige produkter fremstilles fra bunden, af danske medarbejdere, under hensyn til den danske lovgivning og kontrolleret af de danske myndigheder.

Verdenskort

Til forsiden

Vi udvikler, producerer og markedsfører kosttilskud og lægemidler med vægt på høj optagelighed, sikkerhed og dokumentation.

Adresse 

Sadelmagervej 30-32
DK-7100
Vejle, Danmark.

Åbningstider 

Mandag - Torsdag: 8.00 - 17.00

Fredag: 8.00 - 16.00

(+45) 7585 7400  

    
Master card  Visa  Visa Dankort 
Postnord fragt logo GLS fragt logo
Det grønne EU-logo der viser godkendelse af en myndighed i EU kontrol rapport