Denmark | Select other Country

Gratis levering

Ny statusartikel: Selen gavner helbredet på mange områder
Europæere har gavn af selentilskudEuropæere har gavn af selentilskud.
En ny oversigtsartikel  gennemgår den nyeste selenforskning.
Konklusionen er, at langt de fleste europæere har selenniveauer som vil have gavn af et tilskud.


Oversigtsartiklen er en gennemgang af de seneste års selenforskning og den konkluderer, at selen blandt andet har vist gavnlige virkninger på områder som immunforsvar, human fertilitet og skjoldbruskkirtlens funktion.

EFSA og selen
Disse forskningsresultater er helt i tråd med EFSA's (Det Europæiske Fødevaresikkerhedsagentur) vurderinger af selen som anerkender seks områder, hvor selen har ubestrideligt gavnlige virkninger for helbredet. De seks punkter er, at selen på gavnlig vis:

  • Bidrager tii et normalt immunforsvar
  • Bidrager til normal skjoldbruskkirtel funktion
  • Indgår i kroppens normale sæddannelse
  • Indgår i vedligeholdelsen af normalt hår og negle
  • Fungerer som en antioxidant, der beskytter kroppens celler mod oxidativt stress
     

Gavnlige virkninger af selen sikre - ikke-gavnlige virkninger usikre
De positive effekter af selen er observeret i befolkningsgrupper med et utilstrækkeligt selenindtag. Resultaterne er desuden bekræftet i flere videnskabelige forsøg og er derfor meget sikre. I befolkningsgrupper der i forvejen har et meget høj selenindtag er nytten af selentilskud derimod ikke videnskabelig sikker.

USA og Europa
Der er en række stater i midtvesten i USA, hvor landbrugsjorden naturligt indeholder meget selen og hvor lokalbefolkningen derfor har meget høje selenværdier i blodet, og her ser det ikke ud til at selentilskud vil gavne. I Europa derimod er det daglige selenindtag fra kosten omkring 40 µg, i Østeuropa noget lavere, hvorfor befolkningen i disse områder vil have gavnlig virkning af selentilskud.

Tre store befolkningsundersøgelser har vist en U-formet sammenhæng for selenindholdet i blod. Det betyder en stadig bedre virkning af selen op til et vist punkt, hvorefter nytten af højere tilskud begynder at falde.
En samlet gennemgang af selenforskningen peger på en tærskelværdi for blodets selenindhold på 122 µg/L som markerer henholdsvis sikre positive eller muligt negative virkninger af at tage selentilskud.

Personer med selen-værdier på under 122 µg/L i blodet vil have gavn af at øge værdien til 130-150 µg/L. Derimod vil personer med værdier over 122 µg/L i blodet måske ikke have gavn af selentilskud.

I Europa ligger befolkningernes serum-selen-niveau typisk mellem 80-100 µg/L.

Selentabletten stadig gavnlig
Hvis for eksempel en typisk person fra Europa (England) supplerer med en tablet på 100 µg som SelenoPrecise vil blodets selenniveau stige fra omkring 90 op til 140 µg / L, hvilket netop er det attraktive område at ligge i.

Sammenfatning
Det nye review viser at der ved lavt selenniveau (gælder stort set alle i Europa) er positive effekter ved tilskud med selen som tidligere nævnt og at der ved meget højt selenniveau via kosten (fortrinsvis i USA) ikke kan forventes gavnlige effekter - førstnævnte er påvist videnskabeligt, mens sidstnævnte afventer endelig afklaring.


Kilde
Rayman MP. Selenium and human health. The Lancet 2012; Feb.29. E-pub ahead of print.