Søg efter

  Søgeresultater

  Luk

  Gelatine | Animalsk gelerings- og stivelsesmiddel


  Gelatine er et smagløst, proteinrigt, animalsk geleringsmiddel der bl.a. anvendes i kapselproduktion da det er velegnet til at rumme olieholdige stoffer.

  Gelatine er et smagløst, proteinrigt, animalsk gelerings- eller stivelsesmiddel, der anvendes i mange fødevarer og som også benyttes til at fremstille kapsler til kosttilskud og lægemidler.

  Vi har en høj biologisk accept for gelatine, da det er naturligt til stede i menneskeligt væv i form af kollagen og er fuldt fordøjeligt. Gelatinekapsler er desuden meget velegnede til at rumme olieholdige stoffer.

  I Danmark betragtes gelatine ikke som et hjælpestof men som et levnedsmiddel, selv om det i kosttilskudssammenhæng fungerer som et hjælpestof. Gelatine havde oprindelig E-nummer E441.

  Pharma Nord anvender både gelatine fra køer og fisk. Der er ingen lovgivningsmæssig begrænsning for, hvor meget der må indtages.

  Pharma Nords ko-gelatine (bovine) er godkendt til lægemiddelproduktion. Der indgår kollagen fra kohuder. Ved fremstillingen steriliseres det ved 140 grader, før det tørres til det endelige produkt.

  Gelatinen opfylder alle EU-regulativer vedrørende BSE/TSE*-risiko og anses derfor for fuldstændig sikker at anvende.

  EFSA har vurderet, at fiskegelatine anvendt som bærestof til vitaminer ikke udgør en risiko for mennesker med fiskeallergi.

  *BSE = Bovin Spongiform Encephalopati (kogalskab).
    TSE = Transmissible Spongiforme Encephalopatier (fællesbetegnelse for en række sygdomme, som kan ramme får, geder og kvæg).