Søg efter

  Søgeresultater

  Luk

  Titandioxid | Hvidt uorganisk farvestof i lægemidler


  Titandioxid med E-nummer 171 er et hvidt, uorganisk farvestof udvundet af titanholdige mineraler. Det er uopløseligt i vand og optages ikke i kroppen.

  Titandioxid med E-nummer 171 er et hvidt, uorganisk farvestof, der udvindes af titanholdige mineraler. Det er uopløseligt i vand og optages ikke i kroppen. I nogle præparater kan det have pigmentkoden CI 77891.

  Titandioxid tilsættes både for at justere tablettens farve og for at beskytte de aktive stoffer mod sollys. Det er med til, at vi kan garantere virkningen i hele produktetes holdbarhedstid.

  Der er ingen lovgivningsmæssig begrænsning for, hvor meget der må indtages.

  Et forsøg, hvor rotter indåndede titandioxid-støv i lungerne, har givet titandioxid et dårligt ry. Rigtig mange stoffer vil imidlertid være sundhedsskadelige under sådanne omstændigheder.

  Derudover er nogle forsøg med nano-formen af titandioxid anvendt som argument for ikke at bruge det i kosttilskud. Nano-titandioxid  har imidlertid helt andre egenskaber end titandioxid brugt i kosttilskud.  Pharma Nord anvender pharmaceutical-grade titandioxid.

  I 2016 blev titandioxid reevalueret af EFSA, som konḱluderede, at titandioxid har en ekstrem lav biotilgængelighed, der er uafhængig af partikelstørrelse. Anvendelsen i kosttilskud gav ingen anledning til bekymring, hvad angår giftighed eller eventuel kræftfremmende virkning. Negative studier knyttet til titandioxid har været non-food-grade eller nano-materiale. Det har ikke drejet sig om godkendt E-171.

  Pharma Nords kosttilskud indeholder ikke længere titandioxid.