Denmark | Select other Country

Gratis levering

Brilliant Blue
Brilliant Blue med E-nummer 133 er et velundersøgt, ugiftigt, syntetisk og organisk blåt farvestof. Det er opløseligt i vand, men optages næsten ikke i kroppen.Det hedder også Blue No. 1. Det blev oprindeligt fremtillet ud fra tjære, men laves i dag ud fra olie.

Til de tabletter hvor Brilliant Blue indgår som farve tilsættes mindre end 1/4 mg. Det er tilladt af EU i en mængde på 10 mg / kg legemsvægt i alle de fødevarer som godt må farves. Hos særligt følsomme personer kan stoffet give allergilignende symptomer.