Denmark | Select other Country

Gratis levering

Titandioxid
Titandioxid med E-nummer 171 er et hvidt, uorganisk farvestof der udvindes af titanholdige mineraler. Det er uopløseligt i vand og optages ikke i kroppen. I nogle præparater kan det have pigmentkoden CI 77891.

Titandioxid tilsættes for at justere tablettens farve og i nogle tilfælde for at beskytte de aktive stoffer mod sollys. Det er med til, at vi kan garantere virkningen i hele produktetes holdbarhedstid.

Der er ingen lovgivningsmæssig begrænsning for, hvor meget der må indtages.

Et forsøg, hvor rotter indåndede titandioxid-støv i lungerne, har givet titandioxid et dårligt ry. Rigtig mange stoffer vil imidlertid være sundhedsskadelige under sådanne omstændigheder.

Derudover er nogle forsøg med nano-formen af titandioxid anvendt som argument for ikke at bruge det i kosttilskud. Nano-titandioxiid  har imidlertid helt andre egenskaber end titandioxid brugt i kosttilskud.  Pharma Nord anvender Pharma Grade titandioxid.

Senest i 2016 er titandioxid blevet re-evalueret af EFSA, som konḱluderer, at titandioxid har en ekstrem lav biotilgængelighed som er uafhængig af partikelstørrelse. Anvendelsen i kosttilskud giver ingen anledning til bekymring hvad angår giftighed eller nogen kræftfremmende virkning. Negative studier knyttet til titandioxid har været non-food-grade eller nano-materiale. Det har ikke drejet sig om godkendt E-171. Hvis sundhedsmyndighederne vurderer, at usikkeheden om stoffet er for stor, vil det blive udfaset.