Søg efter

  Søgeresultater

  Luk

  Kosttilskud af højeste kvalitet

  Ansat kontrollerer kapslerne manuelt

  Alle Pharma Nords produktionsfaciliteter og faste procedurer opfylder kravene til både GMP (lægemidler) og HACCP (kosttilskud). Det skyldes, at det er de samme produktionsmedarbejdere, der fremstiller både lægemidler og kosttilskud. Derfor er de alle uddannet til altid at følge de samme procedurer med de krav til kvalitet, hygiejne og dokumentation, som hører til, ligegyldigt hvilket produkt de er i gang med at fremstille. På den måde undgår medarbejderne at skulle tage stilling til, hvilken standard der skal bruges fra produktion til produktion, men kan blot benytte den eneste standard de kender - nemlig den højeste.

  Råvarelager

  RåvarelagerPå råvarelageret modtager vi alle de dele, der skal bruges til at lave de færdige produkter: emballage, hjælpestoffer samt aktive indholdsstoffer til tablet- og kapselproduktion.


  Indkøb

  Pharma Nord anvender kun råvarer fra leverandører, der er i stand til at honorere vores høje krav til kvalitet. Hver eneste råvare har en specifikation, der nøje skal overholdes. Det gælder ikke kun aktive stoffer men også fyldstoffer og emballage. Pharma Nords kvalitetssikringschef inspicerer personligt produktionsfaciliteterne hos alle leverandører, der leverer aktive råvarer af lægemiddelstandard.

  Mærkater med batchnumre

   

  Fuld sporbarhed

  Alle råvarer registreres og forsynes med unikke batchnumre, så de kan følges gennem hele produktionsprocessen.

   

  Karantæne

  Alle råvarer og emballagedele kommer direkte i karantæne ved modtagelsen. Det sker for at sikre, at kun varer, der lever op til den fastsatte specifikation, bliver brugt. Først når de er kontrolleret og frigivet, kan de bruges i produktionen. Hvis varen ikke lever op til specifikationerne, bliver den sendt retur eller destrueret.

  Laboratorium

  Laborant i et laboratorium

  Her i Pharma Nords laboratorium udføres mange af de analyser, der skal finde sted i forbindelse med produktionen af kosttilskud og lægemidler. Selv om vi har stor tiltro til vore mangeårige råvareleverandører, foretager vi altid vores egen analyse af de råvarer, vi får tilsendt. Desuden bliver der løbende udtaget prøver undervejs i produktions-processen, som bliver undersøgt, ligesom de færdige produkter også bliver analyseret. Visse analyser, som kræver særligt specialiseret udstyr, udføres af akkrediterede eksterne laboratorier.

   

  Laborant arbejder med en maskine i laboratoriet

  Strenge krav

  Såvel kosttilskud som lægemidler bliver undersøgt ud fra en nøje fastlagt plan. Blandt andet testes om kapsler og tabletter opløses inden for et fastsat tidsinterval, så de aktive stoffer kan frigøres og optages i kroppen. Derudover kontrolleres, at størrelse og vægt overholder kravene i specifikationen. Alle færdigproducerede kosttilskud skal som minimum kontrolanalyseres ved stikprøve én gang årligt, mens hver enkelt produktion (batch) af lægemidler skal kontrolanalyseres for at dokumentere, at kravene i specifikationen er opfyldt.


  Særlige klimaskabeHoldbarhedstest

  Alle lægemidler og udvalgte kosttilskud gennemgår en holdbarhedstest, som skal sikre, at de aktive stoffer stadig har den rette styrke ved produktets udløbstid. Denne test udføres i særlige klimaskabe med fastsat temperatur og luftfugtighed. På denne måde kan vi dokumentere, at vores produkter holder kvaliteten stabilt i hele holdbarhedsperioden.


   

  Kvalitets og registreringsafdeling

  Kvalitetsafdelingen er ansvarlig for kvalitetssikring og kvalitetskontrol. Det er et krav, at lederen af kvalitetsafdelingen er uafhængig af produktionen.
   

  Godkendelser

  Pharma Nord er godkendt til at fremstille både lægemidler og fødevarer. I produktionen anvender vi altid de skrappeste krav for henholdsvis lægemiddelproduktion (GMP) og fødevareproduktion (HACCP).
   

  Kvalitetsstandarder

  GMP og HACCP-ikonerGMP er en forkortelse for Good Manufacturing Practice. GMP består af en række protokoller, som udgør grundlaget for kvalitetssikring inden for produktion af lægemidler og produktion af aktive farmaceutiske indholdsstoffer. Al personale i Pharma Nords produktionsfacilitet, også lagerpersonalet, er udlært i GMP-reglerne, som bl.a. indebærer selvinspektion og ekstern inspektion. Ud over GMP anvender Pharma Nord samtidig HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), et system, der bygger på risikoanalyse og kritiske kontrolpunkter ved produktion af fødevarer.


  Laborant i laboratorietIntern kontrol

  Kvalitetsafdelingen er blandt andet ansvarlig for at gennemføre kontrol af råvarer, mellemprodukter, emballagedele og færdigvarer. I forbindelse med disse kontroller foretager kvalitetsafdelingen en vurdering af batchdokumentation, resultater af proceskontrol og analyseresultater i forhold til fastsatte specifikationer. Hvis specifikationerne er overholdt, frigives varen. Ellers kasseres den. Kvalitetsafdelingen opbevarer referenceprøver af hvert enkelt batch af råvarer og færdigvarer i minimum 6 år, til brug for evt. kontrolanalyse fra myndigheder eller til brug ved reklamationsbehandling. Afdelingen har også ansvaret for, at der i alle afdelinger bliver udført regelmæssige selvinspektioner for at kontrollere, at GMP- og HACCP-reglerne overholdes samt for at foreslå nødvendige ændringer, så kvalitetssikringssystemerne altid er opdateret.


  Ekstern kontrol

  Ud over Pharma Nords egen selvinspektion får vi jævnligt besøg af repræsentanter fra både Lægemiddelstyrelsen og Fødevaremyndighederne, som gennemgår dokumentationen og inspicerer faciliteter og procedurer. Desuden kommer flere af vores større kunder ofte på besøg.
   

  Stabel dokumenter

  Registreringsafdelingen

  Der er mange regler at holde styr på, når man fremstiller lægemidler og kosttilskud - især når disse produkter skal sælges i flere forskellige lande. Den opgave løses fra Pharma Nords registreringsafdeling.


  Samme produkt - forskellige regler

  Registreringsafdelingen er ansvarlig for, at Pharma Nords produkter er registrerede eller anmeldt og dermed lovligt kan markedsføres i de forskellige lande. Det er et omfattende arbejde at holde styr på de enkelte landes regler for, hvilke produkter er lægemidler, og hvilke er kosttilskud, samt hvilke mængder af aktive stoffer, der er tilladt i de enkelte lande. Samme produkt kan ofte markedsføres som lægemiddel i et land og som kosttilskud i et andet.

  Produktionsområde

  Pharma Nord æsker på samlebåndetDette er hjertet af Pharma Nords fabrik i Vojens. Det er her, alle de forskellige råvarer omdannes til tabletter og kapsler under nøje kontrollerede forhold. For at sikre fuld sporbarhed tildeles hver enkelt produktion et entydigt batchnummer.

   

   

  Hygiejne

  For at komme ind i produktionsafdelingen skal man først gennem et sluserum, hvor man påfører sig kittel, hårnet, rent fodtøj og gennemfører en omhyggelig håndvask.
  I hele produktionsafdelingen er der et mindre overtryk, så forurenende stoffer udefra ikke slipper ind.
  Produktionsmedarbejderne skal altid bruge handsker, når de udfører arbejdsprocesser, hvor der kan være produktkontakt, eksempelvis ved afvejninger og prøveudtagning.

   

   

  Tabletproduktion

  Det første rum er et tabletblanderum. Her mikses de enkelte indholdsstoffer ud fra en lang række standardprocedurer, der nøje kontrolleres hele vejen igennem processen
  Det færdig-blandede pulver hældes i en transportabel container, som kan flyttes over til en anden maskine, hvor pulveret presses til tabletter eller fyldes i hårde kapsler.
  Herefter overtrækkes tabletterne med et beskyttende lag, der gør dem mere holdbare og lettere at synke. Nogle tabletter skal desuden have en farve, enten for at beskytte de aktive stoffer eller for at gøre tabletterne lette at genkende.


  Kapsler stables på bakker til tørringKapselproduktion

  Produktionsafdelingen fremstiller også en række forskellige kapsler. Pharma Nords specialitet er fremstilling af bløde gelatinekapsler i forskellige udgaver. De aktive ingredienser blandes i en olieopløsning, som indkapsles i en skal af blød gelatine.
  Undervejs måles der omhyggeligt, om mængden af indhold er korrekt, og om gelatine-laget har den rigtige tykkelse. Begge dele dokumenteres med fastsatte tidsintervaller under produktionen og efterkontrolleres med stikprøver fra de færdige kapsler i Pharma Nords eget laboratorium.
  Efter at kapslerne er blevet samlet, kører de gennem en række kamre, der virker som tørretumblere. Herefter opsamles de i store plastikbakker og lægges yderligere til tørre i 1-2 dage. De tørrede kapsler sorteres så, og kapsler med en forkert form eller størrelse kasseres. Nu er resten af kapslerne klar til at blive pakket i plastposer, der sættes i karantæne, til kvalitetskontrollen er gennemført.


  Tre blisterpakninger med tabletter og et kontrolskemaKontrol

  Undervejs i produktionsforløbet er der en række kontrolpunkter, hvor man sikrer sig, at alt er som det skal være. Efter hver enkelt produktion er afsluttet, bliver kapslerne eller tabletterne nøje kontrolleret for vægt, indhold, opløsningstid m.m.
  Samtidig bliver kontrolpapirerne for produktionen gennemgået for at sikre, at alle procedurer er blevet overholdt. I løbet af en produktion af et præparat skal der udfyldes op til 32 forskellige kontrolpapirer.


  Rengøring

  Efter hver eneste produktionsrunde rengøres maskinerne, så ethvert spor af det tidligere produkt er væk, inden en ny produktion sættes i gang. Derfor går der meget tid med rengøring. Rengøringsprocessen er så grundig, at det kan tage mellem 6 og 24 timer at gøre en enkelt maskine klar til en ny produktion.
  Rengøringsprocedurer i produktionsområdet er validerede, hvilket vil sige, at deres effektivitet er eftervist, så produkter ikke forurenes. Rengøring kontrolleres og dokumenteres på checklister.

  Fordele ved blisterpakning

  En stabel blisterpakningerBlisterpakninger beskytter mod fugt

  Ligeså snart du bryder forseglingen til et glas med vitaminer, begynder pillerne at miste styrke. Fugt er vitaminpillers største fjende. Selv et tætsluttende låg kan ikke forhindre fugt i at trænge ind til pillerne.

  Hver gang du åbner låget for at tage dine piller, trænger der fugt ind. Studier har vist, at hvis du opbevarer glasset i køkkenet eller i et badeværelse, hvor luftfugtigheden kan blive ekstremt høj, kan næringsværdien af vandopløselige vitaminer henfalde drastisk og i værste fald endda helt forsvinde på bare en uge. Gelatinekapsler suger helt naturligt fugt fra den omgivende luft og dermed bliver mere klæbrige. Selv om ikke alle typer af blister er 100% fugttæt, er det i alle tilfælde mere effektivt end en bøtte.

  Beskytter mod bakterier

  Blisterpakning er også mest hygiejnisk. Når du skal fiske piller og kapsler op af et glas eller en bøtte, kommer du let til at stikke fingrene derned eller hælde for mange op i hånden. Især gelatinekapsler har en tendens til at klæbe sammen i en bøtte, hvorfor du er nødt til at skille dem ad med fingrene. Derved har du lynhurtigt fået spredt bakterier i beholderen med kosttilskud.

  Mange har beholderen stående i flere måneder – og måske er der flere i familien, der stikker fingrene derned? I hvert fald dannes der rigtig god grobund for, at bakterierne kan formere sig.
  Med blister undgås dette problem. Blisterproduktion og pakning foregår under myndighedskontrol og overholder såvel EUś som FDA's krav til fugtgennemtrængning (Water Vapor Permeability) - samt beskytter mod støv. Ved blisterpack er man kun i kontakt med de piller / kapsler som skal anvendes med det samme.

  Overblik og doseringshjælp med blister

  Med blisterpakning får du som kunde mulighed for at se indholdet uden at åbne pakningen. Med blisterpakning beskytter vi bedst de tilskud, som du har betalt for – også når du er gået i gang med at spise af dem. Faktisk gør blisterpakning ikke alene doseringen lettere. Man kan
  umiddelbart se, hvor mange tabletter eller kapsler der er taget ud, og så beskytter den også mod forkert indtagelse.

  Blisterpakning delt med saksOgså på ferier og weekendture kan tabletter og kapsler i blisterpakning opdeles i mere håndterbare størrelser blot ved at klippe blisteren til med en saks, hvorved de ovennævnte hygiejniske fordele ved blisteret bevares. Der vil ofte være plads til nogle få tabletter eller kapsler med blister i doseringsæsker. Hvis ikke der er plads, kan de kommes i en tom bøtte.

  Ingen fingerkræfter

  Kapsel lirkes ud af blister med knivDet kan i nogle tilfælde være en udfordring for gamle mennesker og andre uden fingerkræfter at presse tabletter og kapsler ud af blisteret. Men, hvis man vender blisteret med staniolen opad, kan man uden anstrengelse med en lille, spids kniv eller spidsen af en saks let ridse blisteren åben og lirke tabletten eller kapslen ud. Han man lange negle kan det ligefrem lade sig gøre uden brug af værktøj.

  Certificeret til medicin

  Alle dele af Pharma Nords blisterpakning er certificeret til medicinproduktion - herunder vores kosttilskud - ligesom hele behandlingen af præparatet finder sted i både overensstemmelse med GMP-protokollen og også i overensstemmelse med retningslinjerne for medicinsk fremstilling. Metalfolien er coatet og kommer ikke i kontakt med indholdet.

  Få syn for sagen. Se vores video om blisterpakninger. Den varer to et halvt minut.

  Blisterpakning Pharma Nord
  Klik her

  Pakkeri og lager

  Transportbånd med gule tabletterNår de forskellige produkter er frigivet af kvalitetsafdelingen, kan de pakkes. Efter endt produktion opbevares de færdige tabletter og kapsler i store beholdere på lageret, indtil de skal bruges. Fra disse beholdere udtages en passende mængde kapsler, hver gang en ny omgang produkter skal pakkes i æsker og sendes afsted til forhandlere i de mange forskellige lande, hvor Pharma Nords produkter sælges.


  En pakke Q10 som kosttilskud og en pakke Q10 som lægemiddelKosttilskud eller lægemiddel

  En enkelt produktion ender på denne måde med at være delt op i mange mindre dele, for eksempel fordi produktet findes i flere forskellige lande eller forskellige æskestørrelser. Og for nogle produkter kan der være forskel på reglerne fra land til land, så to identiske piller er enten et kosttilskud eller et lægemiddel, afhængigt af hvilket land de sælges i.

  Derfor produceres disse produkter altid efter den højeste standard. Et produkt, der er produceret som et lægemiddel, kan nemlig godt sælges som et kosttilskud, men aldrig omvendt.

   

  Lager

  Når de færdige produkter er pakket i æsker og frigivet af kvalitetsafdelingen, sendes de med lastbil afsted til distributører og forhandlere over hele verden. Du finder Pharma Nords kosttilskud og lægemidler på hylderne i over 45 forskellige lande.
  Pharma Nords produkter forhandles først og fremmest i butikker, hvor kunderne kan være sikre på at få rådgivning af faguddannet personale. På den måde sikres det, at man har de bedst mulige forudsætninger for at træffe de rigtige valg om hvilke kosttilskud, der passer til den enkelte forbruger.
  Kombinationen af dokumenterede produkter og salg igennem butikker og apoteker hvor faglært personale kan give kunderne god rådgivning har sikret Pharma Nord betydelig succes og anerkendelse verden over.
  I løbet af årene har Pharma Nord modtaget en lang række hæderspriser fra branche- og forhandlerorganisationer på de forskellige markeder.

  Dansk produceret

  Al produktion af Pharma Nords produkter foregår i Vojens i det sydlige Jylland. Så når vi siger "dansk produceret", så mener vi det. Her er ikke tale om, at vi modtager færdige kapsler og tabletter fra leverandører i andre lande og blot pakker dem i æsker. Samtlige produkter fremstilles fra bunden af danske medarbejdere under hensyn til den danske lovgivning og bliver kontrolleret af de danske myndigheder.

  Verdenskort