Søg efter

  Søgeresultater

  Luk

  Styrk hukommelse og koncentration


  • Naturlægemiddel ved længerevarende symptomer som hukommelses- og koncentrationsbesvær, samt træthed, længere-varende svimmelhed og øresusen hos ældre mennesker, hvor anden tilgrundliggende sygdom er udelukket af lægen
  • Naturlægemiddel ved tendens til kolde hænder og fødder og gangudløste smerter i benene som følge af dårlig blodforsyning.

  Bio-Biloba

  Pharma Nord
  Deklaration:    
  100 mg ekstrakt (som tørekstrakt, renset) af Ginkgo biloba L.
  folium (svarende til 3-4 g Ginkgoblad) svarende til: 22,0 mg - 27 mg flavonoider beregnet som flavonglycosider
  2,8 mg - 3,4 mg ginkgolid A, B og C samt
  2,6 - 3,2 bilobalid
   
  Første ekstraktionsmiddel:  Acetone 60-65%  

  Produktfakta

  Kategori: Forebyggende lægemidler

  Dosering
  Voksne: 1 tablet dagligt.
  Ved særligt behov 1 tablet morgen og aften.
  Må ikke anvendes til børn under 12 år uden lægens anvisning.

  Hjælpestoffer
  Magnesiumstearat, vandfri kolloid silica, mikrokrystallinsk cellulose, hypromellose, titandioxid, talkum.

  Indikationer
  Naturlægemiddel ved længerevarende symptomer som:

  • Hukommelsesbesvær
  • Koncentrationsbesvær
  • Træthed

  ved længerevarende:

  • Svimmelhed
  • Øresusen

  hos ældre mennesker hvor tilgrundliggende sygdom er udelukket af læge.

  Naturlægemiddel ved:

  • Tendens til kolde hænder og fødder
  • Gangudløste smerter i benene som følge af dårlig blodforsyning (claudicatio intermittens)

  Opbevaring
  Opbevares utilgængeligt for børn.
  Må ikke opbevares ved over 30° C.

  Læs indlægssedlen inden brug.

  Bør ikke anvendes i ugerne op til en planlagt operation. Kan muligvis forstærke virkningen af blodfortyndende medicin. Personer, der får spontan blødning under behandling med Ginkgo biloba, bør afbryde behandlingen og kontakte læge. Personer, der tager medicin mod anfald (for eksempel epilepsi), bør ikke anvende Ginkgo biloba uden lægens anvisning. Kan muligvis nedsætte medicinens virkning eller øge hjernens sårbarhed mod anfald. Bivirkninger: blødninger er set i enkelte tilfælde efter langtidsbehandling med Ginkgo biloba. I sjældne tilfælde er rapporteret kvalme, let mave/tarmbesvær, hovedpine og allergiske hudreaktioner.

  Sidst opdateret 18-08-2020.

  Hvad er Bio-Biloba?

  Midaldrende par

  Bio-Biloba er et registreret naturlægemiddel. Det består af filmovertrukne tabletter, som hver indeholder 100 mg raffineret tørekstrakt af ginkgoblade. Tabletterne er standardiserede til at indeholde 24 mg ginkgoflavon-glykosid og 6 mg terpenlaktoner.

  Indikationerne for brug af Bio-Biloba er længerevarende hukommelsesbesvær, koncentrationsbesvær og træthed samt længerevarende svimmelhed og øresusen hos ældre mennesker, hvor læge har udelukket anden sygdom som årsag. Derudover kan Bio-Biloba anvendes til behandling af dårligt blodomløb, som medfører kolde hænder og fødder eller smerter i benene ved gang (vindueskiggersyndrom).


  Graviditet og amning

  Tag kun Bio-Biloba efter aftale med læge.


  Varme hænder med Bio-Biloba

  Termofotografi af en hånd i koldt vand uden brug af Ginkgo
  Uden brug af Bio-Biloba: På 10 minutter stiger hudtemperaturen fra 12,6 til ca. 20° C

  Termofotografi af en hånd i koldt vand med brug af Ginkgo
  Efter brug af Bio-Biloba: På 10 minutter stiger hudtemperataturen fra ca. 13,8° til ca. 30,9° C

   

  Ovenstående termofotografier viser blodgennemstrømningen i hænderne på en person før og efter brug af Bio-Biloba. Hænderne har været nedsænket i 7° koldt vand i 2 minutter og er blevet termofotograferet umiddelbart herefter samt efter 10 minutter.

  Hvad er Ginkgo biloba?

  Gren med ginkgobladeGinkgo biloba, også kendt som Tempeltræ, kommer oprindeligt fra Sydøstasien. I hundreder af år er udtræk fra bladene af dette træ blevet brugt til terapeutiske formål. Træet, der ikke er i familie med nogen eksisterende træsorter, har eksisteret i 240 mio. år og omtales lejlighedsvis som et levende fossil. Det er yderst robust og når nemt en højde på 30-40 meter.

  Ginkgo biloba-træet kom til Europa i 1700-tallet. Dets karakteristiske vifteformede og tofligede blade indeholder en række aktive stoffer, hvoraf  grupperne ginkgoflavonglykosider og terpenlaktoner formodes at udgøre de aktive bestanddele.

  Interaktioner og kontraindikationer

  Brug af anden medicin

  Tal med din læge før behandling med Bio-Biloba hvis du tager:

  •  Medicin mod epilepsi
  •  Blodfortyndende medicin (for eksempel warfarin, phenprocoumon)
  •  Medicin mod smerter eller gigt (for eksempel acetylsalicylsyre,
    diclofenac, etodolac, ibuprofen)
  •  Visse lægemidler mod hjertesygdomme, som kaldes
    calciumantagonister (nifedipin)
  •  Visse lægemidler mod for meget mavesyre
    (omeprazol)
  •  Medicin mod sukkersyge (tolbutamid)
  •  Visse lægemidler mod infektioner (sulfonamider)
    

  Kontraindikationer

  Overfølsomhed over for ginkgoblad eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Præparater med ginkgoblad bør ikke anvendes i to uger før planlagt operation.


  Overdosering

  Kontakt læge, skadestue eller apotek hvis du har taget flere tabletter, end der står her, og du af den grund føler dig utilpas. Der er ikke set tilfælde af overdosering med Bio-Biloba.
   

  Bivirkninger

  Bio-Biloba kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. En bivirkning kan være hovedpine, øget blødningstendens efter langtidsbehandling, mundtørhed, svimmelhed, kvalme, mavegener, hududslæt og kløe.

  Bør ikke anvendes i ugerne op til en planlagt operation.

  Kan muligvis forstærke virkningen af blodfortyndende medicin. Personer, der får spontan blødning under behandling med Bio-Biloba, bør afbryde behandlingen og kontakte læge.

  Personer, der tager medicin mod anfald (for eksemel epilepsi), bør ikke anvende Bio-Biloba uden lægens anvisning. Kan muligvis nedsætte medicinens virkning eller øge hjernens sårbarhed mod anfald. Bivirkninger: blødninger er set i enkelte tilfælde efter langtidsbehandling med Bio-Biloba. I sjældne tilfælde er rapporteret kvalme, let mave/tarmbesvær, hovedpine og allergiske hudreaktioner.

  Yderligere information

  trustpilot