Søg efter

  Søgeresultater

  Luk

  Hvis du ønsker at indberette bivirkninger, som du eller en af dine pårørende har oplevet, kan du kontakte Pharma Nord mellem 9:00 - 15:00 mandag til fredag. Firmaet kan i nødstilfælde også kontaktes uden for kontortid.

  Vi foretrækker at du kontakter Pharma Nord via telefon, da vi bedst kan vurdere dine bivirkninger sammen med dig. Men du er også velkommen til at sende en e-mail til Pharma Nord. I så fald kan vi kontakte dig, hvis vi får brug for yderligere oplysninger.

  Oplever du bivirkninger fra Pharma Nords produkter, kan du udprinte denne rapportformular i PDF-format som du udfylder og sender til Pharma Nord.

  Hvis du har spørgsmål vedrørende indberetning af bivirkninger, herunder rapportering af bivirkninger for kosttilskud og hudpleje-produkter, er du velkommen til at kontakte Pharma Nord. Klik her!

  Vigtig information
  For at Pharma Nord bedst muligt kan vurdere din bivirkning, beder vi dig have følgende oplysninger klar, når du ringer eller inkluderet i din email:

  •   Navn og kontaktoplysninger (herunder nationalitet) af indberettende
  •   Navn, alder og køn på den person oplever bivirkning(er)
  •   Navn og eventuelt batch-nummer på det eller de Pharma Nord produkt(er)
  •   Anvendte dosering, og eventuelle fordeling i løbet af dagen
  •   Startdato (og eventuelle ophørsdato) for anvendelse af Pharma Nords produkt(er)
  •   Beskrivelse af symptom(er), herunder dato(er) for deres opståen, udvikling og sværhedsgrad
  •   Navn(e) på andre anvendte lægemidler, naturlægemidler eller kosttilskud og begrundelse for brug
  •   Anden relevant sygehistorie, især tidligere erfaringer med bivirkninger og allergi
  •   Anden behandling eller vurdering fra sundhedspersonale


  I nogle tilfælde vil Pharma Nord have pligt til at søge yderligere oplysninger fra sundhedspersonale med viden om de rapporterede bivirkninger. Derfor bedes du oplyse navn og kontaktoplysninger på din læge, hvis vi får brug for at kontakte vedkommende.