Søg efter

    Søgeresultater

    Luk

    Bemærk: SelenoPrecise fås også i en kosttilskudsudgave: Klik her! 

    Til behandling af selenmangel

    • Stærkt mineralpræparat til forebyggelse og behandling af selenmangel
    • Indeholder mere end 20 organisk bundne selenforbindelser
    • Patenteret selengær med høj, stabil optagelighed
    • Udviklet og fremstillet i Danmark af
      Pharma Nord
    • Klinisk testet

     

    Read moreShow less

    SelenoPrecise 100 µg Depottablet

    Pharma Nord

    Se relaterede kategorier

    [Immunsystem & antioxidant|, Lægemidler|, Mineraler|, Stofskifte & hormoner|]
    En tablet indeholder:  
    Selen som selengær: 100 µg
    (SelenoPrecise®Yeast)  

     

    Produktfakta

    Kategori: Forebyggende lægemidler

    Dosering
    1-2 tabletter dagligt i forbindelse med et måltid.

    Hjælpestoffer
    Mikrokrystallinsk cellulose, Silica, kolloid vandfri. Magnesiumstearat, Calciumhydrogenphosphat dihydrat, Hypromellose, Talkum,
    Titandioxid (E171)

    Anvendelse
    Stærkt mineralpræparat til forebyggelse og behandling af selenmangel. Indtages oralt.

    Bør kun efter aftale med læge anvendes af gravide eller ammende.

    Må ikke anvendes til børn under 15 år uden lægens anvisning.
     

    Opbevares utilgængeligt for børn.
    Læs indlægssedlen inden brug
    .

    Senest opdateret 22.01-2015

    Hvad er SelenoPrecise 100 µg Depottablet

    SelenoPrecise 100 µg Depottablet er et registreret lægemiddel i kategorien: Stærke vitamin- og mineralpræparater. Det består af hvide, runde, bikonvekse (dobbelt-hvælvede) depottabletter, som hver indeholder 100 µg selen fra mere end 20 forskellige, organiske gærselenforbindelser, hvoraf den største andel (67%) udgøres af selenomethionin. Pharma Nords patenterede selengær kan dokumentere en optagelighed på 88,7%. Indikationen for brug af SelenoPrecise 100 µg Depottablet er forebyggelse og behandling af selenmangel. SelenoPrecise 100 µg Depottablet kan tages forskudt for måltider, men det anbefales at tage tabletterne med et glas vand i forbindelse med et måltid. 

    Effekten af selengær

    Selengær har vist effektivt at øge aktiviteten af GSH-Px i blodet hos personer med selenmangel og hos mennesker med lav eller marginal selenstatus. Hos personer, der fik én eller to SelenoPrecise 100 µg Depottabletter i mindst seks måneder, steg helblods-selenniveauet fra 96 til 177 (eller 308 µg Se/l), og plasma-selenniveauet steg fra 92 til 148 (eller 196 µg Se/l).

    Graviditet og amning

    Bør kun anvendes efter aftale med lægen.

    Yderligere informationer

    Læs indlægssedlen.

    SelenoPrecise som aktiv farmaceutisk ingrediens

    Idag er Pharma Nord den eneste producent i verden, der har en godkendelse til at producere organisk selengær i lægemiddelkvalitet. Den helt unikke råvare anvendes i alle Pharma Nords selen- og multivitaminpræparater samt i lægemidlet SelenoPrecise, hvor indikationen er forebyggelse og behandling af selenmangel.  Råvaren, der er patenteret, bærer samme navn, SelenoPrecise.

    SelenoPrecise API (Active Pharmaceutical Ingredient)

    SelenoPrecise indeholder mange forskellige selenkilder, som hver især har vist sig at have forskellige funktioner i vores krop. Ved at tilføre kroppen et bredt spektrum af selenformer er det muligt at emulere den naturlige selenvariation, man får ved at spise en alsidig kost. Det betyder, at de forskellige selenforbindelser kan følge forskellige biologiske veje i kroppen og forblive i blodet i varierende tidsrum. Dette menes at have den største sundhedsmæssige gevinst. Blandt fordelene ved organisk bundne selenformer fra selengær er en højere optagelighed og biotilgængelighed end både uorganiske selenformer og syntetisk fremstillet selenomethionin.

    Udfordringen: Ensartethed

    Laborant tester tabletter i Pharma Nords labratorium

    Produktion af ensartede selengær-tabletter - altså tabletter der er helt ens fra produktion til produktion og således kvalificerer sig til brug som lægemiddel - er en vanskelig opgave. Det skyldes flere ting og ikke mindst, at indholdet af selen i hver lægemiddeltablet ikke må afvige mere end højst 5% fra den fastlagte, deklarerede mængde. Også gærens indhold af forskellige selenformer og deres mængdefordeling må ikke afvige fra et produktions-batch til det næste. I Pharma Nords selengær findes mere end 20 forskellige selenformer. Indholdet af organisk selenpmethionin ligger stabilt på 67%, og andelen af uorganisk selen vil aldrig overstige 1% af den totale selenmængde.

    Selenforbindelser i SelenoPrecise

    I analytiske studier af SelenoPrecise selengær er der identificeret de følgende selenforbindelser:

    Selenomethionin, selenomethioninselenoxid (SeOMet), selenocystein-se-methylselenocystein, trimethylselenonium, selenomethylselenocystein, selenomethylselenomethionin, gamma-glutamyl-Se-methylselenocystein, Selenocystein samt polypeptider eller lav-molekylære proteiner med uspecifikt inkorporerede selenomethionyl-grupper. Specielt de vigtige selenocystein-se-methylselenocystein-forbindelser, som findes i høje mængder i hvidløg og anses for at have en speciel beskyttende effekt, er optimeret i SelenoPrecise i forhold til andre selenpræparater.

    Fremstilling af selengærselenium gær pulver

    Fremstilling af Pharma Nords selengær foregår ved, at levende gærceller (non-GMO) ”fodres” med ammoniak samt glukose, vitaminer, mineraler og uorganisk selen af farmaceutisk kvalitet. Gærcellerne vil herefter indarbejde og integrere selenet i deres cellevægge og indgå i form af selenholdige proteiner. Herved er den uorganiske selen blevet ændret til naturlig, organisk selengær.
    Selengæren pasteuriseres, hvorved gærcellerne dør. De selenholdige gærceller centrifugeres, vaskes, fryses, pulveriseres, spraytørres, og presses til tabletter.

    Opsummering

    Fordelen ved at indtage API-selengær i forhold til andre selenformer:

    • Er organisk. Det vil sige, at selenindholdet bliver og virker længere i kroppen end uorganisk selen, før det udskilles
    • Indeholder mere end 20 forskellige selenforbindelser, som findes naturligt i en selenrig kost.
    • Har en meget lille variation i mængden af dets forskellige selenforbindelser.
    • Man opnår den samme effekt fra tablet til tablet ligesom med andre medicinske præparater
    • Har givet de bedste resultater i videnskabelige undersøgelser

    *EP Patent No. 1 478 732 B1.

    Selen og dets funktioner i kroppen

    Mand sidder i en lænestol Selen er et livsvigtigt spormineral for pattedyrs helbred. Planter optager selen fra jorden som selenat og omdanner det til organisk selen, som videregives til dyr og mennesker. I kosten findes selen derfor i form af forskellige organiske selenforbindelser. I den menneskelige organisme findes selen primært som selenomethionin, selencystein og selen-analoger af de koresponderende aminosyrer, hvor selen er erstattet med svovl. Da den menneskelige organisme ikke synes at skelne mellem methionin og dens selenanalog, bliver selenomethionin indbygget i stedet for methionin i forskellige selenholdige proteiner, hvoraf mange er enzymer med vigtige fysiologiske funktioner i kroppen.

    Selenoproteiner

    Selenocystein, der er den biologisk aktive form for selen, indbygges strukturelt i et antal funktionelle seleno-proteiner. Selenoproteiner inkluderer glutathion-peroxidase (et antioxidant-enzym, der uskadeliggør hydrogen peroxid samt lipid- og phospholipid hydroperoxider), jod-thyronin-deiodinase (et enzym, der omdanner thyroxin til dets aktive form) samt selenoprotein P.

    Eksempler på virkninger af selenoproteiner
     

    Selenoprotein Funktion i kroppen
    Gluthation-peroxidaser:
    Gpx1, Gpx2, Gpx3
    og Gpx4
    Antioxidant-enzymer. Fjerner H2O2, lipid- og phospholipid hydroperoxider, opretholder membranfunktionen, regulerer eicosanoid-dannelsen, regulerer inflammation og udbredelse af yderligere oxidative skader på lipider, lipoproteiner og DNA
    Mitokondrie-kapsel- selenoprotein (sæd) Variant af Gpx4: Beskytter sædceller under udvikling mod oxidativ skade. Senere polymeriseres det til et strukturelt protein, som er nødvendigt for den modne sædcelles stabilitet og motilitet
    Selenoprotein P Antioxidant-enzym. Beskytter endothelet mod peroxynitrit. Modvirker tungmetaller
    Jod thyronin-deiodinaser (tre former) Produktion og regulering af aktivt skjoldbruskkirtelhormon, trijodthyronin fra thyroxin
    Selenoprotein T Lokaliseret i det endoplasmatiske reticulum. Involveret i celledifferentiering og proteinernes foldning
    Selenoprotein R Zink-bindende enzym. Beskytter mod oxidativ stress
    Selenoprotein N,1 Beskytter mod oxidativ stress. Menes at være nødvendigt for dannelse af muskelvæv
    Selenoprotein W Indgår i skeletmuskulaturens og hjertemusklens stofskifte

    Selen baggrundsinformation

    Variationer i  jordens selenindhold

    Store naturlige forskelle på landbrugsjordens selenindhold verden over medfører, at befolkningers selenindtag varierer betydeligt. I Danmark er jordens selenindhold lavt, men dog ikke ekstremt lavt. I Finland og visse egne af Kina er jordens selenindhold meget lavt. I USA derimod indeholder planter helt naturligt flere gange mere selen end danske kornprodukter. Globalt spænder jordens selenindhold lige fra 0,004 µg/g til 103 µg/g.

    Selenmangel

    I 1985 vedtog den finske regering ved lov at tilsætte selen til kunstgødningen, fordi blodanalyser afslørede meget lav selenstatus hos den finske befolkning. Man vurderede, at et højere selenindtag ville gavne befolkningens generelle sundhedstilstand. Efterfølgende kunne man konstatere en stigning af befolkningens blodværdier.

    Ved begyndende selenmangel vil kroppen prioritere selenoproteiner til centrale organer som hjerne, hypofyse, skjoldbruskkirtel og binyrer. I den forbindelse er glutathionperoxidase (GSH-Px) et af de primære antioxidant-enzymer, som beskytter makromolekyler og celler mod skader forårsaget af frie radikaler og andre reaktive iltforbindelser. Efter nogen tids selenmangel reduceres GSH-Px-aktiviteten i blod og væv. Der er generel enighed om, at fuld aktivitet af GSH-Px er ønskelig.

    Relaterede kosttilskud

     

    Pharma Nords patenterede selengær godkendt i EU

    Pharma Nords selengær SelenoPrecise er en højoptagelig, standardiseret selengær.

    Læs EU's videnskabelige ekspert- panel EFSA's sikkerhedsvurdering af den kilde til selengær som Pharma Nord anvender: Klik her

    trustpilot