Søg efter

  Søgeresultater

  Luk

  Kolesterol er livsvigtigt og skal kun sænkes, når det virkelig er nødvendigt
  Kolesterolsænkende statiner kan være nødvendige, men de bør tages med omhu

  Stoffet kolesterol, som kroppen selv danner, indgår i alle cellemembraner og er blandt andet også nødvendigt for dannelsen af hormoner. I nogle situationer kan det blive for højt, og her kan de kolesterolsænkende statiner være nødvendige, men de skal anvendes med forsigtighed.

  Kolesterol er igennem tiden blevet præsenteret som et farligt stof, men intet kunne være mere forkert. Det er faktisk et livsvigtigt stof, som er med til at opbygge vore cellemembraner, og som vi blandt også behøver for at kunne danne hormoner.

  Det kan hænde, at kolesterolmængden i blodet bliver uhensigtsmæssigt høj, og her kan det være nødvendigt at sætte ind med medicinsk behandling.

  I Danmark er der omtrent 600.000 personer, som tager kolesterolsænkende statiner, der effektivt sænker kolesteroltallet og i det store hele betragtes som sikre og forsvarlige lægemidler. Men der er en lille risiko for, at der kan opstå bivirkninger som eksempelvis muskelsmerter.

  Ikke alle oplever problemet

  Der er ikke alle, der får disse bivirkninger, og der er desuden stor forskel på, hvor mange procent af statinbrugerne, som føler sig berørt. Ifølge bogen Statin-Associated Muscle Symptoms, hvor læge og endokrinolog Eliot A. Brinton har skrevet et kapitel om statin-relaterede muskelsmerter, optræder disse smerter hos mindre end 1 procent af deltagerne i kliniske forsøg. Omvendt rapporterer et sted imellem 10 og 30 procent af statinbrugere fra klinisk praksis omkring problemet med muskelsmerter forårsaget af deres medicin.

  En dansk undersøgelse, som blev offentliggjort i Journal of the American College of Cardiology (JACC) i 2013, rapporterede, at muskelsymptomerne varierer afhængig af ens fysiske aktivitetsniveau. Kun 10 procent af fysisk inaktive statinbrugere melder om problemet, hvorimod det kan forekomme hos op til 75 procent af sportsaktive, som anvender statiner.

  Hæmmer energien i muskelceller

  Men hvad skyldes smerterne? Hvorfor opstår de? For at forstå det, er vi nødt til at iføre os et par biokemiske briller og kigge nærmere på den enkelte muskelcelle.

  Inde i cellen findes et utal af mikroskopiske energifabrikker, der kaldes for mitokondrier. Det er dem, der producerer den energi, musklen skal bruge til al bevægelse. Denne energiomsætning kræver et særligt energimolekyle, et hjælpeenzym, og det er netop her, problemet ligger. Det har nemlig vist sig, at statiner har en reducerende indvirkning på dette stof.

  Blokerer vigtigt hjælpeenzym

  Hjælpeenzymet bliver i vid udstrækning dannet i leveren. Det er også her, kolesterol bliver produceret. Faktisk deler hjælpeenzymet og kolesterol samme biokemiske syntesevej, som på et tidspunkt deler sig og bliver til de to forskellige stoffer.

  Statiner virker ved at indsætte en ”vejspærring” lige før det punkt, hvor syntesevejen deler sig, og det har altså konsekvenser. Det hæmmer kolesterolproduktionen, hvilket er det ønskede formål med statinerne, men det hæmmer ligeledes dannelsen af hjælpeenzymet, hvilket påvirker energiomsætningen ude i kroppens celler.

  Dansk forskning overraskede

  Danske forskere fra Københavns Universitet kiggede nærmere på fænomenet i forbindelse med en undersøgelse, som er offentliggjort i Scientific Reports. Formålet med undersøgelsen var at undersøge, om statiner påvirker energiomsætningen i mitokondrierne i hvide blodlegemer.

  Til forskernes store overraskelse observerede de en forhøjet energiomsætning i de hvide blodlegemer hos statin-behandlede patienter, og det er jo lige omvendt af den energireduktion, man har set i muskelceller.

  Øger energiomsætningen i hvide blodlegemer

  De danske forskere konstaterer, at statiner tilsyneladende både kan have positive og negative effekter.

  Om det er godt eller skidt, at energiomsætningen i hvide blodlegemer går i vejret, ved de ikke. Enten er det en fordel, at statiner hjælper de hvide blodlegemer med at producere energi til at udføre deres mange opgaver, eller også er den øgede energiomsætning i blodlegemerne kroppens måde at forsvare sig imod den skadevirkning, statiner har.

  Kolesterol er livsvigtigt

  Hvorom alting er, har adskillige andre undersøgelser kædet statiner sammen med mindsket energiomsætning i muskelceller, ligesom forskning også har vist en sammenhæng imellem regelmæssig statinanvendelse og symptomer i hjernen såsom forvirring og hukommelsestab.

  Dette skal også ses i lyset af, at flere og flere eksperter stiller sig kritisk overfor den noget aggressive kolesterol-krig, som har været ført igennem mange årtier.

  Det er nemlig sådan, at kolesterol er et livsvigtigt stof, som alle cellemembraner indeholder, og som indgår i kroppens dannelse af hormoner. Der er mange, som sætter spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er en god idé at sætte så hårdt ind mod kroppens egen dannelse af kolesterol.


   

  Kilder:

  Statin-Associated Muscle Symptoms (book), ISBN 978-3-030-33304-1, The Patient Perspective on Statin-Associated Muscle Symptoms (side 35-42), Eliot A. Brinton.

  Simvastatin Effects on Skeletal Muscle: Relation to Decreased Mitochondrial Function and Glucose Intolerance, Journal of the American College of Cardiology, Volume 61, Issue 1, 8 January 2013, Pages 44-53