Denmark | Select other Country

Gratis levering

Konkurrencebetingelser
Hver måned trækker vi 5 vindere, der hver modtager et års forbrug af et produkt efter eget valg til en værdi op til 1500 kr. Det er ikke muligt at vælge blandt vores lægemidler.

De 5 vindere udvælges tilfældigt blandt de indkomne spørgeskemabesvarelser for den måned.
Vinderne vil blive offentliggjort på pharmanord.dk/vind i starten af hver måned, og vinderne vil herefter blive kontaktet direkte per email.

Konkurrencen er som minimum gældende indtil 31. december 2020.

For at deltage skal du have en postadresse i Danmark samt en kode fra et pointkort eller spørgeskemakort (findes i pakkerne med kosttilskud).
Præmien vil blive leveret til den adresse, som du har registreret.

Du kan deltage én gang per købt æske. Besvarelserne er ikke med i lodtrækningen i andre efterfølgende måneder end den måned, hvor de blev indsendt.


Tilbage til skema