Denmark | Select other Country

Gratis levering

DTU anerkender selens betydning for helsen
DTU Fødevareinstituttet udsendte tirsdag den 17. september en ny rapport med titlen ”Evidensgrundlaget for danske råd om kost og fysisk aktivitet”.  Rapporten danner baggrund for Fødevarestyrelsens nye officielle kostråd til danskerne. I afsnittet om kosttilskud skriver de, at 200 µg selen dagligt kan anvendes som forebyggelse.

Mineralet selens rolle for vores sundhed er blev stadig bedre belyst i videnskabelige undersøgelser i de senere år, hvilket nu også afspejler sig i de officielle anbefalinger. Disse anbefalinger skal også ses i lyset af, at ikke alle danskere synes at nå op på en tilstrækkelig høj forebyggende indtagelse af dette essentielle mineral.

Den dosis som rapporten finder nødvendig til specifik forebyggelse er på 200 µg selen dagligt, hvilket er en lægemiddeldosis i Danmark.

 


SelenoPrecise 100 µg Depottablet er markedets eneste godkendte lægemiddel til forebyggelse og behandling af selenmangel. Tabletterne indeholder mere end 30 organisk bundne selenforbindelser i en standardiseret og patenteret selengær med høj, stabil optagelighed.
Dosering er 1-2 tabletter dagligt.

Læs indlægssedlen her
Læs mere om produktet her