Denmark | Select other Country

Gratis levering

Useriøs kritik af vitaminpiller
Er det ikke mærkeligt, at fem amerikanske læger kan drage en så voldsom konklusion, som at vitaminpiller er virkningsløse, når de ikke engang ved, hvilke præparater, folk har taget?

Fem amerikanske læger har med en artikel i december-udgaven af tidsskriftet Annals of Internal Medicine fået folk til at rende rundt som hovedløse høns i ren panik over deres nådesløse kritik af vitaminpiller.  Men de har overset en meget vigtig faktor: optageligheden af vitaminpillerne. Ingen eller dårlig optagelighed er lig med ringe virkning.

Ukendte præparater
Er det i grunden ikke mærkeligt, at læger som disse, der normalt er fortalere for seriøs forskning, baserer deres konklusion på en lang række undersøgelser, som ikke engang viser, hvilke vitaminpiller, folk har anvendt? Dette er ellers utrolig vigtigt, da det ikke er en selvfølge, at et kosttilskud har god optagelighed og dermed virkning. Det har mange undersøgelser vist, især med stoffer som selen og Q10.

Overfladiske spørgeskema-undersøgelser
Mange af de videnskabelige undersøgelser, som er draget ind i bedømmelsen, er såkaldte observationsundersøgelser, hvor man ved hjælp af spørgeskemaer får indblik i folks kost- og levevaner samt forbrug af vitaminpiller. Man holder dette op imod deres sygdomsbillede og vurderer ved hjælp af statistiske værktøjer sandsynligheden for, at vitaminpillerne har haft nogen indflydelse, positivt eller negativt.

Bliver stofferne optaget?
Bedømmelsen tager imidlertid ikke højde for, hvilke præparater folk har anvendt, kun at det er eksempelvis C-vitaminer, E-vitaminer eller selen m.v. Ingen ved med andre ord, om præparatet overhovedet bliver optaget i kroppen eller blot udskilles igen efter indtagelse.

Kosttilskud med dokumentation
Lige siden Pharma Nord begyndte at udvikle og fremstille kosttilskud i begyndelsen af 1980’erne, har optagelighed og dokumentation været nøgleord. Virksomheden fremstiller sine kosttilskud under samme  kontrol som lægemidlerne, netop fordi det derved er muligt at dokumentere afgørende ting som optagelighed, råvarekvalitet, holdbarhed, sikkerhed, og effekt. Samtidig er mange af produkterne afprøvet i publicerede, videnskabelige studier, som viser, at netop disse produkter har effekt på en tilstand og dermed – i sagens natur – har god optagelighed. Præparater af denne kaliber står i skærende kontrast til vitaminpiller fremstillet uden dokumentation for optagelighed og virkning, og netop sidstnævnte indgår i den massive mængde videnskabelige undersøgelser, som kritiske læger støtter sig til.
 

Seriøs forskning kræver de rigtige præparater
Når Pharma Nord fremstiller sine kosttilskud, anvender virksomheden samme procedurer, som den anvender, når den fremstiller lægemidler. Det er udelukkende for at kunne sikre, at kosttilskudspræparaterne kan garantere den forventede kvalitet. Hele produktionen bliver overvåget fra start til slut. Råvarer analyseres, inden de indgår i produktionen, og den mindste kvalitetsafvigelse betyder, at råvaren kasseres. Alt kontrolleres ned til mindste detalje.

Undersøgelser bekræfter
Beviset for at det kan betale sig at holde en så høj standard viser sig i det øjeblik, præparaterne indgår i videnskabelig forskning. Når Pharma Nords præparater indgår i forskellige undersøgelser, viser det sig tydeligt, at de aktive stoffer bliver optaget i kroppen, og virkningen er herefter. Det er betydeligt mere besværligt og omfattende at fremstille sådanne præparater, og de bliver dyrere, men forskellen viser sig, når prøven skal bestås.