Søg efter

  Søgeresultater

  Luk

  Kan de forkerte tarmbakterier forårsage mentale forstyrrelser?
  Der er forskel på tarmbakterier hos skizofrene og andre mennesker - måske kan det bruges i en fremtidig behandling

  Danske forskere har fundet en temmelig overraskende sammenhæng imellem tarm og hjerne. Ved at sammenligne sammensætningen af tarmbakterier hos folk med skizofreni og folk uden mentale lidelser har det vist sig, at der er store forskelle.

  Folk, som lider af skizofreni – en mental lidelse, der blandt andet giver symptomer som indre stemmer, hallucinationer og vrangforestillinger – kan muligvis være forbundet med de forskellige bakterier, vi har i tarmsystemet.

  Forskere fra Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research ved Københavns Universitet har lavet en spændende undersøgelse, hvor de sammenlignede folk med og uden skizofreni og fandt afgørende forskelle.

  Fattigere tarmflora

  De fandt blandt andet, at tarmfloraen hos dem med skizofreni er fattigere. Til gengæld indeholder den nogle bakterier, som man kun sjældent ser hos raske mennesker.

  Forskningen afslører en vis sammenhæng imellem forstyrrelser i sammensætningen af tarmbakterier og menneskers indlæring, hukommelse, overblik og evne til at problemløse – altså de kognitive evner.

  Da de eksisterende behandlingsmuligheder for skizofreni er begrænsede og forbundet med bivirkninger, ser forskerne en mulighed i at justere tarmbakterierne for derigennem at bedre symptomerne på en harmløs måde.

  Mere udsat for inflammation

  Omtrent 600 forskellige tarmbakterier er blevet kortlagt i undersøgelsen, og hos dem med skizofreni har man observeret, at bakteriefloraen har nedsat evne til at danne smørsyre samt neurotransmittere. Smørsyre har en inflammationshæmmende virkning i hjernen, og neurotransmittere er vigtige signalstoffer, som hjernen anvender til kommunikation, bearbejdning af sanseindtryk, hukommelse m.v.

  Usikker på sammenhængen

  Forskerne understreger dog, at de ikke kan sige, om det er tarmfloraen, som påvirker hjernefunktionen, eller om det er omvendt. Med andre ord: Opstår skizofreni som følge af en anderledes bakterieforekomst i tarmen, eller er det på grund af skizofrenien, at man har andre kostvaner eller anvender medicintyper, som kan påvirke tarmfloraen?

  Skizofreni og metabolisk syndrom

  I alt tre grupper af forsøgspersoner indgik i forskningen. En gruppe bestod af 132 personer med diagnosticeret skizofreni. En anden gruppe (kontrolgruppen) bestod af 132 raske personer. Den tredje gruppe bestod af 132 personer med metabolisk syndrom. Det er en tilstand, hvor man lider af overvægt, forhøjet blodtryk, forhøjet blodsukker og nedsat insulinfølsomhed. Det viser sig, at mange med skizofreni også lider af metabolisk syndrom.


   

  Kilde:

  Alteration of gut microbiome in patients with schizophrenia indicates links between bacterial tyrosine biosynthesis and cognitive dysfunction”, Biological Psychiatry Global Open Science, 10 februar 2022 (online-udgivelse)