Denmark | Select other Country

Gratis levering

Patienter ønsker dialog med lægerne om kosttilskud
Omkring 25% af alle kræftpatienter supplerer deres hospitalsbehandling med andre former for behandling, som zoneterapi, kostvejledning og vitamin- og mineraltilskud, men størsteparten vægrer sig ved at fortælle det til sundhedspersonalet. Patienterne savner rådgivning og mere åbenhed. Læs mere her.


Undersøgelser viser, at omkring 25% af alle kræftpatienter på eget initiativ anvender eller har anvendt en eller anden form for alternativ behandling i forbindelse med deres sygdom. Et sted mellem 52% og 71% af patienterne fortæller det dog ikke til sundhedspersonalet. Men hvorfor tør patienter ikke fortælle, at de for eksempel tager ekstra vitaminer og mineraler, når de er i et behandlingsforløb?

Mødes med skepsis
Den mest sandsynlige årsag til, at så mange patienter tier omkring deres brug af sådanne behandlinger, er, at de savner mere imødekommenhed, støtte og rådgivning fra sundhedspersonalet. Spørger man sygeplejerskerne, vil svaret ofte være, at de ikke føler sig kompetente nok til at rådgive patienterne på dette område, men det hjælper ikke ligefrem patienterne. I stedet efterlyses en mere konstruktiv dialog, større åbenhed og bedre information.

 

Nyt projekt sætter fokus på dokumentation

Kræftens Bekæmpelse, Syddansk Universitet, REHPA – Videncenter for Rehabilitering og Palliation, Herlev Hospital og Odense Universitetshospital er nu gået sammen om et projekt, som skal undersøge, hvorledes dokumenteret viden og alternative behandlingsformer bedst kan formidles til patienterne og deres pårørende. På den måde kan man hjælpe lægen og patienten med at finde de behandlingsformer, der har dokumenteret effekt. Læs mere på cancer.dk.

God løsning for patienterne
Det er glædeligt, at man vil forsøge at forbedre patienternes mulighed for at fortælle læger og sygeplejersker om deres brug af alternative behandlingsformer. Denne åbenhed skaber ligeledes incitament for, at virksomheder beskæftiget indenfor denne industri vil lave videnskabelige undersøgelser, som kan vise, hvor patienter får mest ud af at bruge vitamin- og mineraltilskud forebyggende.

 

Pharma Nord – kosttilskud med dokumentation

Pharma Nord har udført og publiceret over 300 videnskabelige undersøgelser, hvor virkningen af virksomhedens egne produkter er blevet afprøvet.

Virksomheden er meget aktiv indenfor denne type forskning og ønsker derigennem at bidrage til større indsigt i og kendskab til næringsstoffers rolle.

Denne forskning kan samtidigt give patienterne en vished om, at produkterne er sikre at anvende, at de har den ønskede virkning, og at de optages i kroppen.

Pharma Nords forskningsdatabase rummer flere end 9000 videnskabelige studier og er tilgængelig for læger og andet godkendt sundhedspersonale.

 

Forskning åbner muligheder

Et af de områder, hvor Pharma Nord er mest aktiv, er forskning i mineralet selen og stoffet coenzym Q10. Forebyggelse og behandling med disse stoffer har vist en god effekt på raske, ældre mennesker, som oplevede en betydelig bedre livskvalitet end en tilsvarende gruppe, som fik placebo (snyde) tabletter.

Studiet, som kaldes KiSel-10, er bemærkelsesværdigt, da man her har set på raske mennesker i aldersgruppen 70 til 88 år. En aldersgruppe, hvor tegn på svækkelse, er meget tydelig, og derfor har man i løbet af de 4 år, undersøgelsen varede, virkelig kunnet se en stor forskel på gruppen som fik behandling med selen og Q10 i forhold til dem, som fik snydetabletter.

Bio-Qinon Q10 er Danmarks eneste Q10-produkt til forebyggelse og behandling af coenzym Q10-mangel.

Læs mere om Bio-Qinon Q10

 

 

Europa mangler selen

Mineralet selen er specielt interessant i Europa, som er et geografisk område med relativt lidt selen i jorden.

Konsekvensen af, at vi er et lav-selenområde, er, at afgrøder og dyr - og dermed vores kost - har et lavere indhold af selen end det, man ser i blandt andet USA.

Vi får hovedparten af vores selen fra animalske fødevarer samt kornprodukter, hvilket indebærer, at vegetarer, veganere samt glutenallergikere risikerer at have et lavere indtag af selen.